CREATIVE BUSINESS SERVICES

BIJOUORIENTAL

Hoofdkantoor

Provinciale baan 85

9200 Dendermonde

België

BTW: BE 841 871 314

Ondernemingsnummer: 0841 871 314

Retouradres

Provinciale baan 85

9200 Dendermonde

België

Concept en productie

Deze website is gemaakt door het gebruik van de oplossing open-source   PrestaShop ™ 

Het thema van deze website en de hosting wordt tot stand gebracht door 4web-design.

Bijzondere Voorwaarden

• De gebruiker van de site erkent te beschikken over de vaardigheden en middelen die nodig zijn om  tot deze toegang te hebben en ervan gebruik  te maken. Hij  erkent ook kennis genomen te hebben van deze juridische mededeling  en verklaart ze na te leven.

• Gehele of gedeeltelijke weergave van deze website op welke wijze dan ook en zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de website is verboden en vormt een inbreuk bestraft door artikel L 335-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom tenzij er een uitdrukkelijke schriftelijke vermelding door de directeur van de publicatie van deze website gegeven wordt .

• Het geldt ook voor alle basisgegevens die op de website beschermd zijn door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 ,omgezet in het Wetboek van Intellectuele Eigendom (IPC) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van basisgegevens.

• De handelsmerken van de eigenaar van deze website en zijn partners, en de logo\'s op deze website zijn (semi-figuratief of niet) handelsmerken.

• Hyperlinks, geïmplementeerd binnen de website, die naar andere bronnen op het netwerk leiden, met name zijn partners, moeten een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen.

Vertrouwelijkheid

De informatie, die op de site van Bijouoriental.com  behandeld wordt, is vertrouwelijk. Intermoda P.V.B.A. (Bijouoriental) beschouwt persoonlijke informatie (zoals naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres) van de bezoekers van haar websites als  privé en vertrouwelijke informatie. Bijgevolg wordt persoonlijke informatie opgeslagen op een veilige locatie die alleen toegankelijk is door aangewezen personeel of gemachtigden, en wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de marketing van onze producten of om onze klantenservice beter te optimaliseren.

Bijouoriental zal geen persoonlijke informatie  aan andere organisaties  openbaar maken.

Inzameling van informatie

Bij het bezoeken van de sites van Bijouoriental kan algemene informatie, zoals de meest bezochte pagina\'s, landen en browsers van onze bezoekers, verzameld worden. Deze collectieve gegevens helpen ons te bepalen welke de voorkeur van ons kliënteel is , en die zo te doen ontwikkelen. Deze gegevens zullen waarschijnlijk worden gedeeld met partners om de gebruikerservaring te verbeteren op sites van de eerder genoemde partners. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen, met uitzondering van het IP-adres van de bezoekers, dit gedurende een vaste periode van 14 dagen. Deze informatie zal, noch onthuld, noch geanalyseerd of gedeeld worden zonder een uitdrukkelijk wettelijke reden.

Links die verwijzen naar andere websites  

Links  naar  websites beheerd door derden worden aangeboden als een extra service. Deze websites zijn volledig onafhankelijk van Bijouoriental. Bijouoriental is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden die u kunt   bezoeken via websites van Bijouoriental en keurt elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, het respect voor de wet op de bescherming van gegevens of gebruik in verband met deze sites.

Handelsmerken en auteursrechten

Handelsmerken en logo\'s die op deze website gepubliceerd zijn, blijven eigendom van Bijouoriental of haar dochtermaatschappijen. De informatie op deze sites kan in geen geval worden opgevat als een vergunning of toestemming voor het gebruik van handelsmerken die expliciet de schriftelijke toestemming van Bijouoriental  vereisen. Het onwettige gebruik van deze merken is strikt verboden. Bijouoriental zal haar intellectuele eigendomsrechten  doen gelden over de hele wereld, in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten in elk afzonderlijk geval.

Cookies

We kunnen ertoe komen \"cookies\" op onze website te gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website verzonden wordt en opgeslagen is door de browser op de harde schijf van uw computer. Het voornaamste doel van cookies is  uw gebruik van deze website te vereenvoudigen. Door het gebruik van cookies kunnen wij  uw gebruik van de website bijhouden en u  voorzien van  een op maat gemaakte inhoud . U kunt cookies accepteren of weigeren door de voorkeur van uw browser te wijzigen . U kunt alle cookies accepteren,  worden geïnformeerd wanneer een cookie wordt ingesteld of  alle cookies  weigeren. Gelieve  op te merken dat als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, sommige delen van deze site  niet toegankelijk zouden kunnen zijn of niet correctzouden kunnen functioneren.

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Als we besluiten om onze Data Protection Policy te wijzigen, zullen we die veranderingen hier posten, zodat u altijd weet welke informatie we bijhouden, hoe we die informatie gebruiken en of we ze onthullen.